REKLAMAČNÍ ŘÁD

Do reklamačního procesu vstupují:

David Michalenko, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem: Tolstého 1133, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 88861660., na straně jedné, dále jen jako prodávající.

Spotřebitel na straně druhé, dále jen jako kupující.

V případě, že kupující obdrží zboží, které považuje za vadné, nebo se v rámci 24 měsíční záruční lhůty projeví jako vadné, je kupující neprodleně povinen po zjištění této vady kontaktovat prodávající na e-mail mamitex@seznam.cz.

Na tento e-mail při zaslání info e-mailu připojí kupující fakturu za zakoupené zboží, napíše popis závady, připojí fotodokumentaci závady a zašle svůj návrh na řešení své reklamace.

Na takto zaslaný e-mail bude prodávající reagovat nejpozději do 24 hodin.

V této odpovědi na e-mailu kupujícího prodávající navrhne další postup řešení této reklamace. V případě, že to charakter vadného zboží a jeho stav dovolí, může prodávající vyzvat kupujícího k zaslání vadného zboží zpět prodávajícímu.

Vadné zboží pak řádně zabalené zašle nebo po dohodě předejte osobně na adrese:

David Michalenko, Mamitex, Hradišťko 760, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

V případě oprávněné reklamace kupujícího, kterou vyřídí prodávající v zákonné lhůtě třiceti dní, zajistí prodávající okamžitou výměnu za bezvadné zboží nebo bude akceptovat návrh kupujícího na vyřešení reklamace.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při nevhodném a neodborném zacházení, či na zboží vrácené v obalu, který dostatečně nechrání zboží při přepravě.

Za škody vzniklé při přepravě zboží zakoupeného kupujícím odpovídá přepravce, který dodává zboží kupujícímu na jeho adresu uvedenou při objednávce, a to od doby převzetí zboží od prodávající.

Dbejte tedy následujícího doporučení při převzetí zásilky od přepravce:

Při doručení zásilky je kupující bezprostředně povinen spolu s přepravcem překontrolovat stav zásilky (neporušenost obalu, poškození obalu...).

V případě, že zásilku kupující považuje za vadnou nebo poškozenou, doporučujeme zásilku od přepravce nepřebírat, případně přebrat a sepsat s přepravcem škodní protokol, kde kupující uvede veškerá poškození a nedostatky do škodního protokolu přepravce.

Je-li s přepravcem sepsán škodní protokol o poškození doručené zásilky, je potřeba tuto skutečnost sdělit neprodleně prodávajícímu na email mamitex@seznam.cz a připojit škodní protokol do zasílané zprávy.

Pokud poškozenou zásilku od přepravce kupující nepřebere z důvodu, že neposkytl při převzetí zaslaného zboží přepravci součinnost nebo zásilku nepřevzal záměrně a tato zásilka bude zaslána zpět prodávajícímu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady vynaložené na dopravu zboží ke kupujícímu a zpět.

V případě, že kupující potvrdí přepravci svým podpisem převzetí zásilky bez výhrad, nemá žádný nárok na dodatečnou reklamaci, poškozené zásilky.


Reklamační řád - Mamitex js_def

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Do reklamačního procesu vstupují:

David Michalenko, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem: Tolstého 1133, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 88861660., na straně jedné, dále jen jako prodávající.

Spotřebitel na straně druhé, dále jen jako kupující.

V případě, že kupující obdrží zboží, které považuje za vadné, nebo se v rámci 24 měsíční záruční lhůty projeví jako vadné, je kupující neprodleně povinen po zjištění této vady kontaktovat prodávající na e-mail mamitex@seznam.cz.

Na tento e-mail při zaslání info e-mailu připojí kupující fakturu za zakoupené zboží, napíše popis závady, připojí fotodokumentaci závady a zašle svůj návrh na řešení své reklamace.

Na takto zaslaný e-mail bude prodávající reagovat nejpozději do 24 hodin.

V této odpovědi na e-mailu kupujícího prodávající navrhne další postup řešení této reklamace. V případě, že to charakter vadného zboží a jeho stav dovolí, může prodávající vyzvat kupujícího k zaslání vadného zboží zpět prodávajícímu.

Vadné zboží pak řádně zabalené zašle nebo po dohodě předejte osobně na adrese:

David Michalenko, Mamitex, Hradišťko 760, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

V případě oprávněné reklamace kupujícího, kterou vyřídí prodávající v zákonné lhůtě třiceti dní, zajistí prodávající okamžitou výměnu za bezvadné zboží nebo bude akceptovat návrh kupujícího na vyřešení reklamace.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při nevhodném a neodborném zacházení, či na zboží vrácené v obalu, který dostatečně nechrání zboží při přepravě.

Za škody vzniklé při přepravě zboží zakoupeného kupujícím odpovídá přepravce, který dodává zboží kupujícímu na jeho adresu uvedenou při objednávce, a to od doby převzetí zboží od prodávající.

Dbejte tedy následujícího doporučení při převzetí zásilky od přepravce:

Při doručení zásilky je kupující bezprostředně povinen spolu s přepravcem překontrolovat stav zásilky (neporušenost obalu, poškození obalu...).

V případě, že zásilku kupující považuje za vadnou nebo poškozenou, doporučujeme zásilku od přepravce nepřebírat, případně přebrat a sepsat s přepravcem škodní protokol, kde kupující uvede veškerá poškození a nedostatky do škodního protokolu přepravce.

Je-li s přepravcem sepsán škodní protokol o poškození doručené zásilky, je potřeba tuto skutečnost sdělit neprodleně prodávajícímu na email mamitex@seznam.cz a připojit škodní protokol do zasílané zprávy.

Pokud poškozenou zásilku od přepravce kupující nepřebere z důvodu, že neposkytl při převzetí zaslaného zboží přepravci součinnost nebo zásilku nepřevzal záměrně a tato zásilka bude zaslána zpět prodávajícímu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady vynaložené na dopravu zboží ke kupujícímu a zpět.

V případě, že kupující potvrdí přepravci svým podpisem převzetí zásilky bez výhrad, nemá žádný nárok na dodatečnou reklamaci, poškozené zásilky.